Home

Van Olden Advocatuur: specialist voor de creatieve industrie

 

Van Olden Advocatuur adviseert over contracten, intellectueel eigendom en media. Oprichter Max van Olden is afgestudeerd op auteursrechtelijk vlak en heeft zich als advocaat verder in het auteursrecht gespecialiseerd.

Van Olden Advocatuur staat ondernemers uit de creatieve industrie bij met het:

  • Beschermen van merken, logo’s, teksten, ontwerpen, fotografie, formats;
  • Onderhandelen over fees, deliverables, rechten, incentives, aandelen, royalty’s, afkoop van auteursrechten, kortingen;
  • Opstellen en beoordelen van onder andere de overeenkomst van opdracht, Service Level Agreement (SLA), productieovereenkomst, quitclaim, licentie, samenwerkingsovereenkomst,
    distributieovereenkomst, vaststellingsovereenkomst, Non-Disclosure Agreement (NDA), algemene voorwaarden;
  • Adviseren over (dreigende) geschillen inzake merkenrecht, auteursrecht, modellenrecht, domeinnamen, portretrecht, vergelijkende reclame, onrechtmatige publicaties; (smaad/laster), nakoming en beëindiging van contracten, schadevergoeding;
  • Procederen over bovenstaande zaken indien een geschil niet kan worden opgelost.

Tot de cliënten van Van Olden Advocatuur behoren onder andere:

Reclame- en marketingbureaus, productiehuizen, filmproducenten, communicatie- en PR-bureaus, audiovisuele media, acteurs, regisseurs, animatiestudio’s, webdesigners, culturele instellingen, auteurs, artdirectors, ontwerpers, musici, producers, marktonderzoekbureaus, ondernemers uit de fashionindustrie, softwareprogrammeurs, modellen.

Bij Van Olden Advocatuur is een kennismakingsgesprek gratis en geheel vrijblijvend. Bij advisering komen wij vooraf een uurtarief of vaste prijs overeen. Indien er geprocedeerd dient te worden ontvangt u voorafgaand aan de werkzaamheden een inschatting van de kosten. U weet dus altijd waar u aan toe bent.

Deze werkwijze heeft al veel tevreden cliënten opgeleverd. Laat u overtuigen door wat zij zeggen: